Recent content by QuyetsayHP

  1. Q

    Cần hỏi Anh em dùng diễn đàn đã quen chưa?

    Em có một ý kiến là có thể để khoảng cách giữa các dòng ở 1 Topic trên trang chủ xa hơn chút được không? Em vào trang chủ nhìn các bài đăng dầy quá. Toàn chữ là chữ hoa cả mắt. Bên kia nhìn thoáng hơn.
  2. Q

    Góp ý ad

    Em có chút ý kiến là nên để khoảng cách giữa các hàng thông tin trên Topic ở trang chủ rộng ra nữa được không? và khoảng cách giữa các Topic xa nhau chút để dễ phân biệt. Với lại có thể dùng viền đậm hơn chút để ngăn cách giữa các topic hoặc bài comment được không? Em dùng điện thoại nhìn các...
Top